Treningstilbud


Har du lyst å trene karate?

Sola Karateklubb har gleden av å kunne invitere deg til nybegynnerkurs i karate. Vi starter nye kurs hver vår og høst.

Se vår facebookside vedr. oppstart av nye kurs, eller ta kontakt.

Karate gir mange viktige fordeler for barn og voksne. Noen av disse fordelene er mental utvikling, moralsk utvikling og fysisk utvikling. Når en tenker på mental utvikling, bidrar karate til økt konsentrasjon og fokus, klar tenkning og besluttsomhet.

Karate utvikler tålmodighet, disiplin, utholdenhet, forståelse og fordomsfrie mennesker. Den bygger tillit, utvikler selvbeherskelse og øker ro og harmoni med seg selv. Karate er også bra for kroppen (fysisk utvikling). Dens bevegelsesmønster er ypperlig for hjertet, utvikler sterke bein og større muskler, skaper utholdenhet, og gjør kroppen mindre utsatt for sykdom og skade.

På alle disse måtene, er karate svært nyttig for oss mennesker i å håndtere de mange utfordringene som møter oss i dagens samfunn. Karate bringer oss balanse og perspektiv som vi har nytte av til daglig. Karate legger et sterkt fundament for vår personlige karakter.

Hvorfor trene karate i Sola Karateklubb?

Når man skal velge karateklubb har man ofte bredt spekter av klubber å velge mellom. Det finnes et utall av grunner til at vi mener at du bør begynne med karate akkurat hos oss. Under finner du noen av fordelene.

  • Sola Karateklubb er medlem i JKA (Japan Karate Association) som er den eneste og profesjonelle karateskole i verden. JKA er den eneste karateorganisasjon som er godkjent av den Japanske regjering. JKA er også den største stilartsorganisasjonen i verden.
  • Sola Karateklubb har en sterk og seriøs stilartsorganisasjon i ryggen; Norwegian Karate Association JKA.
  • Sola Karateklubb har topp klubbinstruktører som er utdannet og lisensiert av JKA. Vi er den eneste karateklubben i Sola som kan tilby dette.
  • Som medlem i Sola Karateklubb kan du delta på najonale og internasjonale treningsleirer.
  • Som medlem i Sola Karateklubb kan du delta på nasjonale og internasjonale mesterskap.
  • Sola Karateklubb har et graderingssystem felles for alle JKA klubber i verden.
  • Alle svartbeltegradene i Sola Karateklubb er Internasjonalt anerkjente.
  • Sola Karateklubb her topp lokaler som gir ramme for et trygt og godt miljø.
  • Sola Karateklubb arrangerer ikke lotteri eller dugnader av typen vareopptelling i butikker, flaskeinnsamlinger, kakesalg på dør med mer for å få inn ekstra inntekter til klubben. Dette er inkludert i treningsavgiften

Hvilket tilbud får du av Sola Karateklubb?

Vår timeplan er til enhver tid oppdatert med gjeldende treningstider.

Nybegynnere, både junior og voksne,  trener 1 gang i uken. Når man har trent noen uker og har fått forståelse for de mest grunnleggende teknikkene kan man delta på trening for viderekomne.

Voksne viderekomne har tilbud om to treninger i Sola karateklubb, egentrening i egne lokaler etter avtale og trening i annen dojo med instruktør fra Sola Karateklubb. Det er med andre ord mulig å trene så mye man ønsker.

Junior viderekomne har to treninger i uken for de med hvitt til oransje belte ( 4 laveste grader). Fra og med grønt belte får man tilbud om en tredje treningsøkt tilpasset et høyere nivå.

Sola karateklubb får innimellom besøk av internasjonale instruktører fra JKA Japan. Samtlige medlemmer gis da mulighet til å trene med noen av verdens beste utøvere.

Hva koster det å trene i Sola Karateklubb?

Se Priser