Priser


Hva koster det å trene i Sola Karateklubb?

Nybegynnere (Junior og Senior)

Medlemskontingent

  • Alle helt nye 250,- per år

Dekker lisenser til Norwegian Karate Association og JKA HQ i Japan.

Treningsavgift

  • Alle helt nye, første 6 måneder: 750,-
    • Inkluderer drakt, belte og bag
    • Dekker også forsikring og lisens til Norges kampsportforbund.

Viderekomne (voksne fra og med 2. semester og juniorer fra 3. semester)

Medlemskontingent

  • Junior (7-12 år) 250,- per år
  • Voksne (fra fylte 13 år) 300,- per år

Medlemskontingent faktureres første gang ved innmelding, og deretter i januar hvert år.

Treningsavgift

Junior (7-12 år) 250,- per måned
Voksne (fra fylte 13 år) 300,- per måned

All betaling skjer ved faktura tilsendt fra Norges Idrettsforbund / Sola Karateklubb.

Familierabatt er 10%. Gjelder fra og med medlem nr. 2 i samme husstand. Medlemmet må gi beskjed om at familierabatt skal legges på. Familierabatten gis til yngste medlem.

Merk at medlemskap i Sola Karateklubb også gir adgang til å trene hos våre samarbeidende klubber uten ekstra kostnad. Mere informasjon kan fås hos hovedinstruktør.

Fritidskortet

Sola karateklubb er medlem av Friskus og medlemmer som omfattes av fritidskortet kan benytte dette til å betale fakturaer fra Sola Karateklubb. Se info her: https://sola.friskus.com/