Forsikring


Forsikring

Sola Karateklubb er medlem av NIF gjennom vårt medlemskap i Norges Kampsportforbund.

Alle våre yngste medlemmer er derfor forsikret gjennom forsikringsavtaler gjort av NIF, mens våre medlemmer mellom 13 – 75 år er forsikret gjennom Norges Kampsportforbunds ulykkesforsikring.

For mer informasjon om forsikringene se lenker under. Under finner dere også registreringsskjema for rapportering av eventuell skade skjedd under trening eller konkurranse i Lura Karateklubb.

Medlemmer under 13 år:
Klubbmedlemmer under 13 år er forsikret gjennom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)s barneidrettsforsikring via If Skadeforsikring. Barneidrettsforsikringen er inkludert i medlemskapet uten ekstra kostnad. Skademeldingsskjema (PDF) .Skaden kan også rapporteres elektronisk til IF ved å følge denne linken her.

Skjemaet sendes til:
IF, Oppgjør Ulykke, Postboks 240,1324 LYSAKER
Kontakt telefon 02400

Medlemmer over 13 år:
Klubbmedlemmer 13-75 år er forsikret gjennom Norges Kampsportforbunds ulykkesforsikring via Sportscover. Skademeldingsskjema (PDF)

Skjemaet sendes til:
Crawford & Company (Norway) AS, Kjørbokollen 30, Postboks 133, 1300 SANDVIKA
Kontakt telefon 67 20 91 30
Kontakt e-post: silje.storebo@crawco.no