Booking


BOOKING-perioden er nå over!

Hei alle sammen

Tusen takk for at dere har vært tålmodige med oss i disse corona-tider. Endelig kan vi by på gode nyheter.

Fra og med neste uke vil vi kjøre trening tilnærmet som normalt, og for ALLE, men det vil bli noen endringer i timeplanen.

Les informasjonen under nøye!

Regelverket tillater nå at vi samler inntil 20 personer samtidig, og det betyr at vi må regulere partiene litt for å sikre at flest mulig får trene så mye som de ønsker.

Følgende vil gjelde både tirsdager og torsdager fra og med 19. mai 2020 og inntil ny beskjed blir gitt:

Parti 18:30-19:30:

 • For juniorer (t.o.m. 12 år) med følgende belter: Hvitt, Hvitt m/gul stripe, Gult, Oragne, Grønt og Blått


Parti 19:45-20:45:

 • For juniorer (t.o.m. 12 år) med følgende belter: Lilla, brunt og svart
 • Alle som er fyllt 13 år uansett beltegrad

Dersom vi i løpet av kort tid ser at vi har bommet på fordelingen slik at noen partier blir flere enn 20 vil de sist ankomne desverre måtte avvises i døren og vi vil oppdatere partifordelingen fortløpende så alle må følge med på facebook og mail.

Følgende vil gjelde fremover:

 • Fellesgarderobene vil være stengt så alle må komme i treningstøy og forlate i treningstøy.
 • Toilettene i gangen vil være tilgjengelige, men bruk av disse krever streng hygiene, så alle må sørge for at deres barn forstår viktigheten av håndvask.
 • Alle må ha med drikkeflaske, vannautomaten i gangen skal iunntil videre ikke benyttes av medlemmene.
 • Når man kommer til 19:45-partiet bør man vente utenfor lokalet inntil det følrste partiet har kommet seg ut.
 • Når 18:30-treningen er over, må alle medlemmer forlate lokalet raskt slik at vi ikke blander partiene.
 • Alle bør snakke med barna om viktigheten av avstand og at vi ikke kan tillate lek eller bruk av utstyr i hallen. Dette vil stort sett bare være en utfordring før treningen kommer i gang.

 

Generelle regler for deltagelse på trening:

 • All aktivitet må foregå med minst en meters avstand til andre.
 • All trening i Sola KK skal foregå uten bruk av hjelpemidler (puter o.l.)
 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal holde seg hjemme.
 • Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt (det vil derfor ikke være mulig å trene kumite med motstander inntil videre)

INFORMASJON VEDR RESTEN AV SESONGEN:

Når vi nå starter opp 19. mai vil det for de fleste bety at vi i praksis har vært nedstengt i 2 måneder fra midten av mars til midten av mai.

Så er det slik at på tampen av hver sesong har vi treningssamlinger med gradering. Dette ser det fremdeles ut til at vi ikke får til nå i juni men vi håper å kunne arrangere gradering / samling like etter sommeren.

Siden mange av våre medlemmer i større grad enn normalt vil holde seg hjemme i sommer vil vi i år forsøke å holde åpent for trening gjennom hele sommerferien, med instruktører. Dette betyr at vi som klubb vil kjøre kontinuerlig ut året og at alle vil kunne trene jevnt frem mot gradering når denne kommer etter sommeren. Når vi nærmer oss jul håper vi at vi kan gjennomføre samling/gradering i desember eller januar og deretter være på plan som normalt med samlinger i juni og desember i 2021.

Dette betyr at vi våre medlemmer i 2020 vil få et treningstilbud som tilsvarer et normalår, og vi håper derfor på forståelse for at vi ikke uoppfordret vil refundere deler av treningsavgiften.

I tillegg til det sportslige har klubben også i vår/sommer blitt frarøvet det sosiale knyttet til klubben. Vi håper derfor også at vi i løpet av sommeren vil kunne arrangere utenomsportslige arrangementer for alle slik at vi bevarer og bygger videre opp om det sosiale i klubben. Dette kan være eksempelvis strandtrening, grillfest (ute) eller annet der vi fremdeles kan ivareta behovet for avstand. Alt dette vil vi komme tilbake til når vi vet mere om hva vi kan tillate oss. Kanskje vil vi be foreldre om bistand i forbindelse med ulike tiltak.