Rent idrettslag


Antidopingpolicy for Sola Karateklubb – Seishin Dojo

Rent Idrettslag
Forebyggende antidopingarbeid
Utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Norsk Tipping

Antidopingpolicy

1) Verdier og holdninger

 • Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag.

2) Kunnskap

 • Vi har en lenke fra lagets nettsider til www.antidoping.no slik at alle medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon om antidoping.
 • Vi gjennomfører Ren Utøver med våre aktive utøvere og diskuterer dopingspørsmål.

3) Regelverk

 • I vårt idrettslag er alle i støtteapparatet (trenere, lagledere, støtteapparat) medlemmer av idrettslaget og forpliktet gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser. De som eventuelt ikke er medlemmer har gjennom avtale forpliktet seg til å følge NIFs lov.
 • I vårt idrettslag er alle utøvere kjent med at de plikter å avgi dopingprøve fastsatt av Antidoping Norge.
 • I våre avtaler med utøvere er det en egen bestemmelse om bortfall av godtgjøring for de som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene.

4) Bevisstgjøring

 • Vi samarbeider kun med treningssentre som tar antidopingarbeidet på alvor.
 • I vårt idrettslag reklamerer vi ikke for kosttilskudd.
 • Vi synliggjør idrettslagets antidopingarbeid gjennom sertifikat i klubbhuset.
 • Vi synliggjør vår verdiprofil gjennom programbladtekster og nettsider.

5) Beredskapsplan

 • I vårt idrettslag er det nulltoleranse, men vi tar vare på våre medlemmer.
 • En dopingmistenkt utøver skal alltid få oppfølging av idrettslaget eller helsepersonell, som tilbyr hjelp og støtte.
 • Vi ber utøveren fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort.
 • Utøvere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere vårt idrettslag før forholdet er avklart.
 • Vi utnevner en person som kan håndtere media, og forbereder vedkommende godt på aktuelle spørsmål.
 • Vi samarbeider med særforbundet, idrettskretsen og Antidoping Norge i dopingsaker.

www.antidoping.no
www.rentidrettslag.no