Gradering


Gradering

Alle våre medlemmer har anledning til å gradere seg 2 ganger i året ved normal progresjon.

Vanligvis skjer graderingene i forbindelse med treningssamling i regi av Norwegian Karate Association om sommeren og sent om høsten. Alle graderinger meldes opp gjennom klubben men husk at alle dan-graderinger krever godkjenning fra hovedinstruktør.

Grader:

9. kyu – hvitt belte med gul stripe
8. kyu – gult belte

7. kyu – oransje belte

6. kyu – grønt belte

5. kyu – blått belte

4. kyu – lilla belte

3. kyu – brunt belte

2. kyu – brunt belte

1. kyu – brunt belte

1. dan – sort belte

Barn opp til og med 14 år graderer seg til 9. kyu. Ved bestått grad vil utøveren motta et hvitt belte med gul stripe på midten av beltet.

Fra og med 15 år og oppover kan utøveren prøve seg direkte på 8.kyu.

En utøver i Norwegian Karate association JKA kan kun kyu-gradere seg maksimum to ganger i året. Fra 1. kyu til 1. dan må en vente 1 år før en kan prøve seg til svarte belte. For å gradere seg videre til 2.dan (nidan) må en vente minimum 2 år. Til 3.dan (sandan) må en vente minimum 3 år og slikt fortsetter det med 4.dan (yondan), 5.dan (godan) og 6.dan (rokudan).
De som ikke består sin dangradering må vente minimum 6 måneder før de kan prøve seg igjen.

Det er ingen nedre aldersgrense for gradering til Shodan. Nedre aldersgrense for nidan er 16 år og for sandan er nedre aldersgrense 21 år.

Norwegian Karate Association JKA sine dangraderinger som foruten er godkjent av JKA World Federation er også godkjente av Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges kampsportforbund (NKF).

Kyu graderingsavgifter:
9. – 1. kyu: Kr. 200,-

Graderingsavgiften for 0. – 1. kyu refunderes ikke uansett utfall av graderingen, med mindre vedkommende uforskyldt blir forhindret fra å stille til gradering.

Dan graderingsavgifter:

1. dan: Kr 1.400,-
2. dan: Kr 1.500,-
3. dan: Kr 2.000,-
4. dan: Kr 2.500,-
5. dan: Kr 3.000,-

I graderingsgebyret til 1. dan på kroner 1400,- inkluderes det internasjonale svartbeltepass. Ved dangradering refunderes avgiften minus kr 300,- dersom vedkommende ikke består graderingen.

Norwegian Karate association JKA ivaretar registreringen av dangraderinger overfor JKA hovedkvarter i Japan.